PAL (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część

Publikacja Świadków Jehowy:

Przebudźcie się!kwiecień 2006

twierdzi, iż:

Przebudźcie się!str.13
Przebudźcie się!str.12
Strażnica 1 marca 20111 marca 2011 Strażnica 1 marca 2011str.18

Dlaczego Świadkowie Jehowy przemilczają fakt , iż Justus Lipsius, który nie tylko przedstawia człowieka wiszącego na palu, lecz również pokazuje inne sposoby uśmiercania człowieka w czasach rzymskich?
Oto przykłady:

De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus
str.1
De Cruce Liber Primus
str.50
"na krzyżu Pana były cztery drewna: pień wzniesiony, drewno poprzeczne, pień podtrzymujący i tablica z winą u góry"
De Cruce Liber Primus jest częścią składową książki De Cruce Libri Tres

Świadkowie Jehowy przemilczają inne ryciny, które przedstawia autor. Ukazuje on różne sposoby uśmiercania:

De Cruce Liber Primus De Cruce Liber Primus
De Cruce Liber Primus De Cruce Liber Primus
Zobacz więcej: Cała książka:

Jak zatem możemy skomentować to zdanie:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
 Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.419

Świadkowie Jehowy uczyli przez kilkadziesiąt lat, że Jezus umarł na krzyżu, a dzisiaj twierdzą, że nie ma żadnych dowodów. Dowody są, lecz Towarzystwo Strażnica te dowody skrzętnie ukrywa przed swoim czytelnikiem.

A tutaj Świadkowie Jehowy twierdzą, iż:

Przebudźcie się! 1970 Nr 11
1970 Nr 11
Przebudźcie się! 1970 Nr 11
str.26

Nie jest prawdą, że Fulda wskazuje, że najdawniejsze wizerunki Jezusa przedstawiają go na zwykłym palu. W książce nie ma na ten temat ani słowa. Świadkowie Jehowy sami też nie potrafią takich wizerunków wskazać.
W tej publikacji:

Strażnica 1 marca 20111 marca 2011

Świadkowie Jehowy powołują się na "Komentarz żydowski do Nowego Testamentu" wydany przez Vocatio:

Strażnica 1 marca 2011str.19

zobaczmy:

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio

Mt 10,38

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentustr.56

Powołując się na Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, Świadkowie Jehowy przemilczają komentarz autora do słowa stauros. Świadkom Jehowy potrzebny jest wyłącznie cytat z "palem egzekucyjnym", a to co autor Komentarza... ma na ten temat do powiedzenia, to już nie jest warte zacytowania? Zobaczmy co jest napisane:

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu
str.57
Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu
str.57

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu
str.58

Czy do tego komentarza przemilczanego przez Świadków Jehowy potrzeba coś jeszcze dodać?


Świadkowie Jehowy uczą:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Bibliastr.205

oraz w:

Przebudźcie się! 1970 Nr 11
1970 Nr 11
Przebudźcie się! 1970 Nr 11
str.26

Skoro, jak sami Świadkowie Jehowy uczą, podstawowe znaczenie greckiego słowa ksylon jest drzewo, to dlaczego sami w swoim przekładzie zamiast drzewo piszą "pal"?

Najpierw zaglądnijmy do słownika

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.416
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
1P 2,24 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.300

Choć w swoim interlinearnym przekładzie międzywierszowym pod greckim słowem ksylon Świadkowie Jehowy przetłumaczyli na "drzewo", to w prawej szpalcie napisali "pal":

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

1P 2,24

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.1014

Dz 5,30

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.158

Choć w swoim interlinearnym przekładzie międzywierszowym pod greckim słowem ksylon Świadkowie Jehowy przetłumaczyli na "drzewo", to w prawej szpalcie napisali "pal":

Dz 5,30

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.543

Dz 10,39

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.166

Choć w swoim interlinearnym przekładzie międzywierszowym pod greckim słowem ksylon Świadkowie Jehowy przetłumaczyli na "drzewo", to w prawej szpalcie napisali "pal":

Dz 10,39

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.573

Gal 3,13

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.244

Gal 3,13

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.831
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.832

Sprawdźmy jeszcze w Grecko-polskim Nowym Testamencie wydanie interlinearne:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

1P 2,24

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1107
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1108

Dz 5,30

Grecko-polski Nowy Testamentstr.535

Dz 10,39

Grecko-polski Nowy Testamentstr.571

Gal 3,13

Grecko-polski Nowy Testamentstr.890

Dlaczego Świadkowie Jehowy tak preferują naukę o palu? Poszukajmy odpowiedzi w Piśmie Świętym. W Przekładzie Nowego Świata czytamy o "świętych palach" i "świętych słupach":

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światawyd.pol.1994

o pogańskich palach:

Wj 34,13 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.124
Pwt 12,3 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.255

o odstępczym kulcie pala u Izraelitów:

1Krl 14,23 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.472
2Krl 17,10 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.513

co nakazał zrobić z palami król Judy Jozjasz, król Asa oraz inni królowie:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.524

proroctwa dotyczące pala:

Iz 17,8 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.910
Mi 5,14 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1183

Co piszą publikacje Świadków Jehowy na temat pala?

Strażnica 15 marca 1997
15 marca 1997
Strażnica 15 marca 1997
str.29
Strażnica 1 października 2002
1 października 2002
Strażnica 1 października 2002
str.13
Wnikliwe poznawanie Pism
Tom 2
Wnikliwe poznawanie Pism
str.764
Wnikliwe poznawanie Pism
str.918
Wnikliwe poznawanie Pism
str.918
Wnikliwe poznawanie Pism
str.919

Należy zatem zadać pytanie. Jaki Świadkowie Jehowy mieli cel zmieniając naukę z krzyża na pal i jak wytłumaczyć zachowanie się Świadków Jehowy stojących uradowanych i uśmiechniętych przy palu lub słupie, do którego przybity jest Pan Jezus?

Oto wszystko nowe czynięzob. wyd.1995 Oto wszystko nowe czynięstr.17

Warto też w temacie pala podać przykład, jak Świadkowie Jehowy przedstawili węża miedzianego z Księgi Liczb (21,8-9). Według nich Mojżesz węża zawiesił na:

Fotodrama StworzeniaFOTODRAMA STWORZENIA Fotodrama Stworzeniawyd.1914
Fotodrama Stworzeniastr.34

Dzisiaj już Świadkowie uczą inaczej:

Mój zbiór opowieści biblijnychOpowieść 41 Mój zbiór opowieści biblijnych
zob. wyd.pol.1981 Mój zbiór opowieści biblijnychOpowieść 41

Dziwnie brzmi ta nauka o wężu miedzianym na palu, ponieważ w swoim przekładzie Świadkowie Jehowy przetłumaczyli na "słup sygnałowy" (Lb 21,8-9). Powinni więc konsekwentnie uczyć, że Mojżesz zawiesił węża na słupie sygnałowym:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.212
Lb 21,8-9 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 3,14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nasuwają się w związku ze "słupem sygnałowym" pytania. Czy zgodnie z analogią według Ewangelii św. Jana "A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni" (J 3,14), Pan Jezus był przybity do słupa sygnałowego? Jeśli Świadkowie Jehowy biorą analogię węża na palu, dlaczego nie uczą o owijaniu Jezusa na palu? Dlaczego zamiast o palu w Ewangeliach nie piszą o słupie sygnałowym?

W tekście hebrajskim znajduje się w tym miejscu słowo NES oznaczające 'pal, sztandar, znak' a pochodzące od słowa NASAS oznaczającego 'podnieść, wystawić na pokaz':

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Lb 21,8-9

Pięcioksiąg Vocatiostr.616

Grecka Septuaginta natomiast posiada w tym miejscu wyrażenie "EPI SEMEIOU" (na znaku), od greckiego słowa SEMEION - znak:

Septuaginta zob.

Lb 21,8-9

Septuagintastr.252
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Lb 21,8-9

Septuagintastr.191
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018