Przekład Nowego Świata
Ja jestem czy to jestem ja?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-10-12

Świadkowie Jehowy wydali w roku 2018 zrewidowany Przekład Nowego Świata w j. polskim. Należy stanowczo podkreślić, iż nie są chrześcijanami, więc zrobią wszystko, by swój przekład Pisma Świętego dopasować do głoszonej doktryny i ukryć przed czytelnikiem kim jest naprawdę Jezus Chrystus, Syn Boży

Dlaczego Świadkowie Jehowy tak przetłumaczyli werset w Księdze Wj 3, 14? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Porównajmy dwa przekłady Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Wj 3, 14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.79 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.116 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.117

Przypadków nie ma. Są tylko w gramatyce. Vocatio tak ma:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio
Pięcioksiąg
str.218

Grecka Septuaginta tak bezpośrednio przetłumaczyła na język grecki:

Septuaginta Septuaginta Septuaginta wyd.1979

Wj 3, 14

Septuaginta
str.90

Hebrajskie "ehjeh aszer ehjeh" ("Jestem, który jestem") na "ego eimi ho on" ("Ja jestem będący").

Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Wj 3,14-15:

Septuaginta Vocatio Septuaginta Vocatiostr.77

Co robią Świadkowie Jehowy? W swojej Biblii ukrywają przed czytelnikiem odniesienie się Pana Jezusa do Księgi Wyjścia 3, 14:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018

J 8, 24

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1488

Słów podkreślonych na czerwono nie ma oryginale greckim. Świadkowie Jehowy manipulując Słowem Bożym usunęli ze swojej Biblii prawdziwe znaczenie imienia "Ja jestem" dodając słowa, których nie ma w Biblii. Potwierdza to nawet międzywierszowy przekład grecko-angielski zamieszczony na oficjalnej stronie Świadków Jehowy:

J 8, 24

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 8, 24

Grecko-polski Nowy Testament
str.435

Służy to ukryciu przed czytelnikiem, iż Pan Jezus odwołuje się do Imienia Bożego w Wj 3, 14, który w Ewangelii wg św. Jana odnosi do siebie.

Ewangelia wg. św.zob. Ewangelia wg. św. Jana zob. Ewangelia wg. św. Janazob.

J 8, 24

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.675
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.685

Podobnie Świadkowie Jehowy manipulują tekstem w J 8, 28, z tym, że zamienili kolejność wyrazów. Z "ja jestem" na "jestem ja".

J 8, 28

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)
str.1488

W języku greckim nie występuje fraza "to jestem ja", lecz "ja jestem" (ang. I am):

J 8, 28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Vocatio

J 8, 28 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Grecko-polski Nowy Testament
str.436
Ewangelia wg. św.zob. Ewangelia wg. św. Jana zob. Ewangelia wg. św. Janazob.

J 8, 28

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.676
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.690
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.691

W Ewangelii wg św. Jana J 13, 19 usunęli ze swojej Biblii słowa "Ja jestem":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1497

dodając słowa, których nie ma w oryginale greckim Nowego Testamentu:

J 13, 19

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Vocatio

J 13, 19 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Grecko-polski Nowy Testament
str.465

Świadkowie Jehowy w J 18, 5-8 usunęli słowo "jestem":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1503

J 18, 5-8

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Vocatio

J 18, 5-8 GRECKO-POLSKI NOWY TESTAMENT (wyd.1997) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.483

Dlaczego Świadkowie Jehowy manipulują słowami "Ja jestem"? Odpowiedź jest prosta:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000
J 8, 24. 28 Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1405
J 18, 5-8 Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1417
Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1405 Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1417

J 8, 58

Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1489
Ewangelia wg św. Jana, Edycja św. Pawłazob. Ewangelia wg św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Ewangelia wg św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2010

J 8,58:

Ewangelia wg św. Jana ed. św. Pawłastr.694
Ewangelia wg św. Jana ed. św. Pawłastr.708
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018