Egzegeza Mt 16, 13-20

Autor: ks. Antoni Paciorek

Ewangelia wg. św. Mateuszazob. Ewangelia wg. św. MateuszaEdycja Świętego Pawła Ewangelia wg. św. Mateuszawyd.2008
          Mt 16, 13-20
Ewangelia wg. św. Mateusza
str.118
Ewangelia wg. św. Mateusza
str.122
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza
Ewangelia wg. św. Mateusza

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019