DEKALOG - numeracja przykazań

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990

przedstawiają numerację przykazań:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.203

oraz w tej publikacji:

Strażnica 15 listopada 198915 listopada 1989
Strażnica 15 listopada 1989str.3

a w tej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006

czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.528

Na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy twierdzą, że akurat ten podział Dekalogu można nazwać "naturalnym"? A czy inny podział może już być "nienaturalnym"? Zobaczmy co Józef Flawiusz pisze o przykazaniach i jaki ustala podział:

Dawne dzieje Izraela Józef Flawiusz zob. ANTIQUITATES JUDAICAE wyd.1962
Dawne dzieje Izraela Józef Flawiuszstr.190

Możemy też zauważyć, iż Józef Flawiusz nic nie pisze o "pożądaniu żony bliźniego".


W książce:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1 zob. Tom 1, wyd.2006

czytamy:

Wnikliwe poznawanie Pism tom.1str.528

Na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy wyciągają wniosek, że "Augustyn i inni" połączyli ze sobą jedne przykazania, a chcąc zachować liczbę 10 przykazań inne podzielili na dwa osobne przykazania? Przecież w Piśmie Świętym mamy brak numeracji przykazań. Nie ma tam ani słowa, że ten werset to pierwsze przykazanie, a ten werset to drugie czy tamten to trzecie lub czwarte. Należy też nadmienić, iż wersety w Biblii ponumerowano dopiero w roku 1528 (uczynił to S.Pagnin w celu ułatwienia odwoływania się do treści Biblii), więc nie miało to wpływu na numerację samych przykazań.


Zobaczmy jak wygląda tekst:

Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Wj 20,1-17

Biblia Tysiąclecia wyd.II Biblia Tysiąclecia wyd.II

Katolicki podział dwóch ostatnich przykazań jako osobnych, ma podstawę w uzgodnieniu z Wj 20 i Pwt 5, w której zakazy pożądania żony i innych rzeczy stanowią osobne przykazania:

Pwt 5,21

Biblia Tysiąclecia wyd.II
Wj 20, 17 Pwt 5, 21
"Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego»." "Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego»."

Jak czytamy, rozdzielono tam poszczególne frazy, które dały katolikom podstawę do przyjęcia takiego, a nie innego odczytania dziewiątego i dziesiątego przykazania. Podstawą dla naszego podziału przykazań było też to, że słowa o "pożądaniu domu" (Wj 20:17) zostały w tekście Pwt 5:21 przeniesione poza fragment o "pożądaniu żony":

Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.562
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.566

W Piśmie Świętym nie ma numeracji przykazań. Powstały zatem różne podziały Dekalogu:

Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.476
HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

Jak pisarze chrześcijańscy z pierwszych wieków odczytywali przykazania:

Orygenes Przeciw Celsusowi Warszawa 1986

Orygenes (ur.185) odczytywał Wj 20,3-4 jako jedno przykazanie:

Orygenes Przeciw Celsusowistr.250
Orygenes Przeciw Celsusowistr.378

Klemens Aleksandryjski (ur.150) w:

Kobierce Kobiercecz.2
Kobierce Kobiercestr.195

Klemen Aleksandryjski odwołuje się do pisma Żyda Arystobula (IIw. przed Chr.), który wymieniony jest w:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

2 Mch 1,10

Biblia Tysiąclecia
Księgi Greckie Vocatio
(za zgodą wydawcy) Vocatio
Septuaginta
zob.
Septuaginta
zob.

2 Mch 1,10

Księgi Greckie Vocatiostr.316

A więc ten podział Dekalogu cytowany przez Klemensa Aleksandryjskiego sięga czasów przedchrześcijańskich.


Katechizm wyd. 1914wyd. 1914
Katechizm wyd. 1914str.40

Warto wspomnieć czym jest katechizacja:

Encyklopedia KatolickaLublin 2000
Encyklopedia Katolickakolumna 1021
Encyklopedia Katolickakolumna 1035
Encyklopedia Katolickakolumna 1038
Encyklopedia Katolickakolumna 1039
Encyklopedia Katolickakolumna 1051
Katechizm Kościoła KatolickiegoPallottinum 1994

Należy rozróżnić skróconą wersję Dekalogu służącą szybkiemu zapamiętaniu (formuła katechetyczna) od tekstu Pisma Świętego (zob. str. 470 i 471):

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Forma katechetyczna służąca szerszemu wyjaśnieniu całego zagadnienia i jest ona zawarta w Katechizmie Kościoła Katolickiego.


Warto na chwilę zatrzymać się nad skróconą formą ostatnich dwóch przykazań:

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

U niektórych krytyków budzi emocje początek dziesiątego przykazania, które zaczyna się od słowa "ani". Mówią bowiem, że co to za przykazanie zaczynające się od słowa "ani" i czasami padają zarzuty, że zdanie nie może zaczynać się od słowa "ani". Otóż zdanie może zaczynać się od słowa "ani". Oto przykład: "Ani dzisiaj ani jutro nie pójdę do szkoły". Dla wątpiących podam przykład z:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Pwt 5,21

Przekład Nowego Światastr.246

Świadkowie Jehowy w tej publikacji:

Strażnica 15 listopada 198915 listopada 1989

pytają:

Strażnica 15 listopada 1989str.1

i taką dają odpowiedź:

Strażnica 15 listopada 1989str.6
Strażnica 15 listopada 1989str.5

Czy Świadkowie Jehowy podlegają Dziesięciorgu Przykazań czy nie, to ich problem, natomiast prawdziwy Lud Boży "strzeże przykazań Boga":

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Ps 119,4-5

Biblia Tysiąclecia

Ps 119,43-44

Biblia Tysiąclecia

Ps 111,7-8

Biblia Tysiąclecia

Ap 12,17

Biblia Tysiąclecia

Ap 14,12

Biblia Tysiąclecia

Aby nikt nie miał wątpliwości, że chodzi o Dekalog, Jezus mówi:

Mt 19,16-20

Biblia Tysiąclecia

a o odrzucających Dekalog:

Ps 119,21

Biblia Tysiąclecia

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2017