Czy Msza Święta jest
pochodzenia pogańskiego? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy o Mszy Świętej:

Strażnica 1955 Nr 181955 Nr 18
Strażnica 1955 Nr 18str.15
Strażnica 1955 Nr 18 Strażnica 1955 Nr 18str.16
Upewniajcie się o wszystkich rzeczachwyd.ok. 1957
Upewniajcie się o wszystkich rzeczach Upewniajcie się o wszystkich rzeczach Upewniajcie się o wszystkich rzeczachstr.137
Przekład Nowego Świata wyd.1997
Przekład Nowego Światastr.1656
Przebudźcie się! 8 maja 19998 maja 1999
Przebudźcie się! 8 maja 1999str.26
Przebudźcie się! 8 maja 1999str.27

Wszystkie te zarzuty są absurdalne i nie dotyczą Mszy Świętej. Chrystus nie jest zamknięty w niebie. On jest obecny we wspólnocie (J 18,20). Chrystus z nieba zstępuje (J 6,50), a przykłady z Listu do Hebrajczyków dotyczą kapłanów Starego Testamentu. Msza Święta również nie jest pogańskiego pochodzenia i nie została zapoczątkowana w kulcie starożytnego Babilonu. A to czy Msza Święta ma uzasadnienie biblijne, to się dopiero okaże.

Mały Słownik Teologiczny Księgarnia św. Wojciecha wyd.1960 Mały Słownik Teologiczny
str.236

Dogmatyka Katolicka
wyd.1947
Dogmatyka Katolicka

Słownik Teologiczny
wyd.1989
Słownik Teologiczny
str.27
Słownik Teologiczny
str.28
Słownik Teologiczny
str.29
Słownik Teologiczny
str.30

Słownik Teologiczny
wyd.1985
Słownik Teologiczny
str.164
Słownik Teologiczny
str.165
Słownik Teologiczny
str.165
Słownik Teologiczny
str.166
Słownik Teologiczny
str.168

Symbole Liturgicznewyd.1991
Symbole Liturgiczne
str.5
Symbole Liturgiczne
str.6

Droga do niebaOpole 2007
Droga do nieba Droga do niebastr.128

Ofiara Mszy Świętej nie jest powtarzaniem krwawej ofiary Chrystusa, lecz "uobecnieniem" autentycznego faktu ofiary Chrystusa i odbywa się ona na ołtarzu:

Biblia Tysiąclecia
wyd.IV
Biblia Tysiąclecia Biblia TysiącleciaHbr 13,10

Tę ofiarę zapowiadał prorok Malachiasz:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Ml 1,11

Prorocystr.1563
Biblia Tysiąclecia
wyd.IV
Biblia TysiącleciaMl 1,11

1Kor 10:16-22 mówiąc o Eucharystii ukazuje ją na tle ołtarza i ofiar ST. Tym samym wskazuje, że Ostatnia Wieczerza powtarzana we Mszy św. jest ofiarą (uobecnieniem ofiary) we właściwym słowa tego znaczeniu. W1Kor 10:21 mowa jest o stole Pańskim, który oznacza ołtarz, a na ołtarzu składa się przecież ofiary (por. 1P 2:5). O ofierze i ołtarzu poświadczają chrześcijanie I/IIw.:

Ojcowie Apostolscy
zob.
Ojcowie Apostolscy
ATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.64
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.61

Ignacy (zm.107) "Do Kościoła w Filadelfii" pisał:

Ojcowie Apostolscystr.85

Justyn Męczennik [ur.100] "Dialog z Żydem Tryfonem" (41:3):

Dialog z Żydem Tryfonem
wyd.1926
Dialog z Żydem Tryfonemstr.167

Jedno z najstarszych opisów Eucharystii:

Dialog z Żydem Tryfonem Dialog z Żydem Tryfonem

Przywołajmy jeszcze jednego świadka tamtych czasów, Ireneusza (ur.130-40), który w dziele "Przeciw herezjom" napisał: "Przeto ofiara Kościoła, którą Pan nauczył składać na całej ziemi jest uznana za czystą ofiarę przez Boga [Ml 1:11]..." (4:17,5).


Co o Mszy Świętej należy wiedzieć:

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
zob.
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
Poznań 2004
Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiegostr.17 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiegostr.20
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019