"CZEGO naprawdę UCZY BIBLIA?"
(cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część nastepna część
Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia

W drugiej części poruszymy kilka innych tematów. Na początek temat krzyża. Świadkowie Jehowy uczą, że Pan Jezus umarł na "palu męki":

Czego naprawdę uczy Biblia str.46
Czego naprawdę uczy Biblia str.52

Na ilustracji widzimy tablicę umieszczoną nad rękami, a ręce są przybite jednym gwoździem. Czy jest to zgodne z opisem ewangelicznym?

Biblia Tysiąclecia (www.biblia.pl)
   Mt 27, 37-38
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
   J 20,24-25
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wg Biblii, tablica jest umieszczona nad głową, nie nad rękami, św. Tomasz mówił o śladach gwoździ (l.mn.) na rękach, nie o śladzie gwoździa.

"Materiał dodatkowy":

Czego naprawdę uczy Biblia str.205

W Ga 3,13 jest mowa o drzewie, nie o palu:

Grecko-polski Nowy Testament str.890

Nie jest prawdą, że w Pwt 21,22-23 jest mowa o "drewnianym palu". Jest mowa o "drzewie":

Grecko-polski Nowy Testament str.782
Pięcioksiąg (za zgodą wydawcy) Vocatio str.783

Septuaginta:

Septuaginta zob. zob.
Pwt 21,22-23
Septuaginta" str.325
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)
Pwt 21,22-23
Septuaginta str.244

Dlaczego Świadkowie Jehowy mimo, że w Starym Testamencie jest mowa o drzewie (gr. ksylu), w swoim Przekładzie Nowego Świata mają "pal":

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata wyd.1997
Pwt 21,22-23
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata str.267

Świadkowie Jehowy podsumowują:

Czego naprawdę uczy Biblia str.205

To, że krzyż występował w czasach przed Chrystusem i ma pochodzenie pogańskie, nie dowodzi, że Jezus nie mógł zostać ukrzyżowany. Jezusa ukrzyżowali Rzymianie, a oni byli poganami. Jeśli krzyż wywodzi się z pogaństwa, to skąd wywodzi się pal?

Wnikliwe poznawanie Pism Wnikliwe poznawanie PismTom 2 Wnikliwe poznawanie Pismwyd.2006
Wnikliwe poznawanie Pism str.918

W temacie "pala" zaglądnijmy do tej publikacji:

Strażnica 1 marca 2011 1 marca 2011

Świadkowie Jehowy powołują się na "Komentarz żydowski do Nowego Testamentu" wydany przez Vocatio:

Strażnica 1 marca 2011 str.19

Zobaczmy:

Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu Vocatio
Mt 10,37-38
Komentarz Żydowski Vocatio str.56

Powołując się na "Komentarz żydowski....", Świadkowie Jehowy przemilczają komentarz do słowa stauros zamieszczony w tym właśnie "Komentarzu...". Świadkom Jehowy potrzebny jest wyłącznie cytat z "palem egzekucyjnym", a to co autor "Komentarza..." ma na ten temat do powiedzenia, to już nie jest warte zacytowania? Zobaczmy co pisze:

Komentarz Żydowski Vocatio Komentarz Żydowski Vocatio
str.57
Komentarz Żydowski Vocatio str.58

Czy do tego komentarza przemilczanego przez Świadków Jehowy potrzeba jeszcze coś dodać?


Świadkowie Jehowy powołali się na dzieło The Companion Bible:

Czego naprawdę uczy Biblia wyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
str.204

Porównajmy z innym, wcześniejszym tłumaczeniem w tej publikacji:

Strażnica 1970 Nr 10Strażnica 1970 Nr 10 Strażnica 1970 Nr 10 Strażnica 1970 Nr 10str.21

Porównajmy:

Czego naprawdę uczy Biblia, s. 204. Strażnica 1970 Nr 10, s.21
„Nigdy nie oznacza ono dwóch belek, nałożonych jedna na drugą pod jakimkolwiek kątem” „Nigdy nie oznaczało ono u nich umieszczonych pod jakimkolwiek kątem dwóch belek, lecz zawsze tylko pojedynczą sztukę”

Cytat z tej samej książki The Companion Bible, ale w dwóch wersjach. W Strażnicy z roku 1970 z kontekstu możemy się dowiedzieć, iż chodzi o grekę klasyczną (Homer i inni), a w książce Czego naprawdę uczy Biblia czytelnik nie ma pojęcia, iż jest mowa o grece klasycznej.

Więcej:
Więcej na temat krzyża:

Kolejny temat w książce Czego naprawdę uczy Biblia?, to Wieczerza Pańska:

Czego naprawdę uczy Biblia str.55
Czego naprawdę uczy Biblia str.56

Pan Jezus nie mówił by obchodzić tzw. "Pamiątkę śmierci". Takie słowa nie występują w Biblii. Jeśli chodzi o słowa Pana Jezusa: "To czyńcie na moją pamiątkę", to dotyczy m.in. spożywania Ciała i Krwi Pańskiej. Pan Jezus kiedy wypowiedział słowa: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (...) Pijcie z niego wszyscy" (Mt 26,26-27) oraz: "To czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,19), to należy rozumieć jako czynienie tego, co Pan Jezus wcześniej wypowiedział, a więc:

- dziękczynienie;
- łamanie i spożywanie chleba;
- picie wina,

które podczas Eucharystii, stają się Ciałem i Krwią Zbawiciela.

Kościół nie gromadzi się na Wieczerzy Pańskiej tylko raz w roku (Wielkanoc), ale codziennie (Dz 2,42) i w każdą niedzielę (Dz 20,7).

"Materiał dodatkowy":
Czego naprawdę uczy Biblia str.207

Świadkowie Jehowy sprowadzają całą sytuację do absurdu. Piszą, że Jezus miał swoje ciało całe, nienaruszone. A co, miał się sam rozpuścić i zniknąć sprzed oczu Apostołom, by ich o prawdziwości słów przekonać? Dlaczego piszą o jakimś rzekomym kanibalizmie? Wierząc w Jezusowe słowa, wierzymy, że istota chleba i wina ulega przemianie w Ciało i Krew Jezusa, choć postaci chleba i wina pozostają bez zmiany.

Zob. więcej:

Czego naprawdę uczy Biblia str.57

Świadkowie Jehowy uczą:

Czego naprawdę uczy Biblia str.58

Twierdzenia Świadków Jehowy nie są zgodne z prawdą. Najczęściej powołują się na Stary Testament:

Czego naprawdę uczy Biblia str.58

Świadkowie Jehowy nie uwzględniają specyfiki tej księgi. Kiedy czyta się ją bez uprzedzeń, można zauważyć rozterki i wątpliwości autora, który szuka odpowiedzi na istotne pytania egzystencjalne. Autor zadaje pytania, zastanawia się czy los zwierząt i ludzi po śmierci jest taki sam. Nie zna jeszcze pełni objawienia, które dopiero dał nam Jezus Chrystus.

Zob. więcej:
Czego naprawdę uczy Biblia str.64

O karze za grzechy pisałem w cz.1. Świadkowie Jehowy pisząc o Bogu miłości, wydaje się, iż zapominają, że Bóg jest też sprawiedliwy. Dlaczego Bóg nie może ukarać grzeszników wieczną karą (Mt 25,41), bo jest miłosierny, a w Armagedonie może pozabijać wszystkich tych, którzy nie chcą uznać nauczania Świadków Jehowy za prawdę? To szatanowi zależy na tym, by ludzie nie myśleli o konsekwencjach swoich nieprzemyślanych decyzji, to szatanowi zależy na tym, by ludziom nie przyszło do głowy, że nie ma żadnej kary za grzechy, świadomej kary, to szatanowi zależy na tym, by ludziom nie przyszło na myśl, że mogą całą wieczność spędzić z tym, który ich zwodził i oszukiwał.

Świadkowie Jehowy twierdzą, iż:

Czego naprawdę uczy Biblia str.65

Świadkowie Jehowy nie piszą do końca prawdy. Okazuje się, że ich "pomazańcy" (należący do grona 144 000 - Ap 7,4n) w chwili śmierci dostępują niewidzialnego "zmartwychwstania". Ich ciała jednak po śmierci leżą w grobach, a do nieba idzie zmartwychwstały duch, by "rządzić" tymi, którzy oczekują Armagedonu:

Czego naprawdę uczy Biblia str.74

Szkoda, że Świadkowie Jehowy nie piszą, co konkretnie zostaje wskrzeszone do życia, skoro ciała na pogrzebach są chowane na cmentarzach. Duszy nieśmiertelnej wg Świadków Jehowy człowiek nie posiada, więc na czym polega to "wskrzeszenie"?

"Wykładnia ŚJ o niewidzialnym zmartwychwstaniu duchów jest nieudolnym naśladownictwem nauki o nieśmiertelności dusz. Zaprzecza przy tym ona zmartwychwstaniu ciał, jak i wyznacza moment początkowy istnienia "dusz" na 1914 lub 1918 r." (zob.: Włodzimierz Bednarski ŻYCIE POZAGROBOWE W NAUCE ŚWIADKÓW JEHOWY).

"Studiujący" Biblię ze Świadkami Jehowy dowiedzą się na początku, że nie ma życia po śmierci, bo tak rzekomo naprawdę uczy Biblia, jednak później się okaże, że istnieje życie po śmierci, ale tylko dla wybranych Świadków Jehowy.

Czego naprawdę uczy Biblia str.70

A umierających "pomazańców" to nie dotyczy?


Czego naprawdę uczy Biblia str.66

Świadkowie Jehowy opisując wskrzeszenie Łazarza, twierdzą, że Jezus najpierw "pomodlił się do Jehowy":

Czego naprawdę uczy Biblia str.68

Nie jest prawdą, że Pan Jezus pomodlił się do "Jehowy". Pomodlił się do swego Ojca, bo tak jest napisane w Biblii:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
J 11,41-42
Biblia Tysiąclecia

Pan Jezus też nic nie powiedział, że Ojciec jest "Źródłem mocy potrzebnej do wskrzeszenia umarłych". Pan Jezus nic nie musiał mówić, ale wypowiedział te słowa "Ojcze, dziękuję, żeś mnie wysłuchał", ze względu na otaczający Go lud.

Czego naprawdę uczy Biblia str.70

Nie jest prawdą, że umarli po swojej śmierci nie mają świadomości. O życiu po śmierci mówi nam Pan Jezus w przypowieści o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31). Wystarczy przeczytać co się działo po ich śmierci. Obydwaj mieli świadomość gdzie się znajdują i co odczuwają.

"Poza tym Łazarza nikt o nic nie pyta, jak było "po tamtej stronie". Nikt nie pytał czy był w niebie, czy był w ognistym piekle. "Kościół naucza, za NT, że dusza Łazarza po śmierci znajdowała się w Otchłani (Hades sprawiedliwych), zwanej łonem Abrahama (Łk 16:22; por. Otchłań niesprawiedliwych - Łk 16:23), a nie w niebie, do którego Chrystus pierwszy wstąpił. Dopiero on wiele dusz "pociągnął" do nieba (1P 3:19, J 12:32, Łk 23:43, Ap 6:9, Hbr 12:23)." (W.Bednarski DUSZA NIEŚMIERTELNA).

Zob. więcej:

Czego naprawdę uczy Biblia str.70

"Jeśli chodzi o wyrażenie "Łazarz śpi" (umarł) J 11:11, to dotyczy to jego ciała, nie duszy. Sen za życia dotyczy też tylko ciała, bo dusza czy życie nie śpi" (W.Bednarski DUSZA NIEŚMIERTELNA).

Komentarz Biblii Poznańskiej do Koh 9,5:

Biblia Poznańska - komentarz str.521
Biblia Poznańska - komentarz str.522 Biblia Poznańska wyd.1992 zob.

Czego naprawdę uczy Biblia str.76
Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Biblia str.77

Czy Królestwo Boże to "rząd", który ma swoją siedzibę w niebie?

Czego naprawdę uczy Biblia str.84

Czy Królestwo Boże za czasów Chrystusa nie nastąpiło? Kiedy się pojawiło? Odpowiedź znajdziemy w Biblii. Oto argumenty:

Błogosławieństwa Ewangelijne zob wyd.1990 Błogosławieństwa Ewangelijne str.103
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Mt 16,16
Biblia Tysiąclecia Łk 7,28-29 Biblia Tysiąclecia Mt 11,11-13

Łk 17,20-21
Biblia Tysiąclecia

Przypis:

Biblia Tysiąclecia
Rz 14,16-18
Biblia Tysiąclecia

O takie Królestwo Boże prosimy w modlitwie Pańskiej.

Zob. więcej:

Świadkowie Jehowy uczą o okresie wyczekiwania na Królestwo Boże:

Czego naprawdę uczy Biblia str.84

"Materiał dodatkowy":

Czego naprawdę uczy Biblia str.215

"WNIKLIWI Badacze Biblii" szczerze obliczyli i ogłosili na rok 1914... koniec świata:

Nadszedł czas t.II "Nadszedł czas" zob. wyd.ang.1907
Nadszedł czas t.II str.101

"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16:14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła"

Zob. więcej:

Nadchodzi Armagedon. Pozostało już niewiele czasu:

Czego naprawdę uczy Biblia str.32
Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Biblia str.85
Czego naprawdę uczy Biblia str.86
Czego naprawdę uczy Biblia str.87
Czego naprawdę uczy Biblia str.94
Czego naprawdę uczy Biblia str.153

Zobacz jak długo trwa wg Świadków Jehowy "wkrótce":

Zob. więcej:
poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019