"Biblijne tematy do rozmów" - krzyż

Autor: Piotr Andryszczak

W Przekładzie Nowego Świata wydanym przez Towarzystwo Strażnica:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

na końcu książki jest dodatek:

Przekład Nowego Światastr.1650

a w nim temat:

Przekład Nowego Światastr.1654

Przyjrzyjmy się temu bliżej. Świadkowie Jehowy piszą, iż Chrystus został zawieszony na "palu egzekucyjnym".

Ad. A

Przekład Nowego Światastr.1654

W takim razie na czym Jezus został zawieszony: na "palu egzekucyjnym" czy na drzewie? Przytoczmy tutaj przekład wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Najlepszy dostępny

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 5,30

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.573

Dlaczego w prawej szpalcie (PNŚ) Świadkowie Jehowy mają "stake" (pal), skoro w lewej szpalcie pod greckim wyrazem xylon tłumaczą na "wood" (drzewo)? O swoim Przekładzie Nowego Świata piszą bowiem:

Strażnica 1 września 19971 września 1997
Strażnica 1 września 1997str.27

Gdzie jest ta dosłowność w tłumaczeniu w Przekładzie Nowego Świata?

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.416

Podobnie ma się rzecz z wersetami Dz 10,39 i Ga 3,13, w których występuje słowo ksylon.

Zobacz:

Ad. B

Przekład Nowego Światastr.1654

Świadkowie Jehowy powołują się na wersety z Hbr 6,6 i Mt 27,41-42. Czy jest tam mowa, iż wystawianie na pokaz Jezusowego pala jest hańbą? Jaki jest kontekst Hbr 6,6:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Hbr 6,6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Co mówi nam kontekst Hbr 6,6? Jest mowa o grzechu apostazji, iż jest to grzech "szczególnie ciężki, bo chrześcijanin doświadczył wielu znaków łaski, które mogły umocnić jego wiarę. Skoro mimo tych pomocy odpadł od wiary, zwykłe środki nie są w stanie spowodować jego nawrócenie (metanoia), jest ono moralnie niemożliwe. - Możliwe, że słowa o ukrzyżowaniu Chrystusa i wystawieniu Go na zniewagi nawiązują do myśli Pawłowej o mistycznym ciele Chrystusa, którego członkiem jest apostata. Uśmiercając w sobie Chrystusa, odstępca krzyżuje Go nie dla zbawienia, lecz na wyszydzenie Jego męki (por. 10.26.29)." (komentarz BP)
W wersecie Hbr 6,6 nie ma nic na temat wystawianiu czegoś na pokaz.

A co mówi nam Mt 27, 39-44

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W powyższym fragmencie również nie ma nic na temat wystawianiu na pokaz Chrystusowego "pala", iż jest to hańbą. Jest mowa o szydzących z Jezusa przechodniach, uczonych w Piśmie i starszych oraz złoczyńców, którzy byli z Nim ukrzyżowani.

Czy przypadkiem nie mamy tutaj pewnego rodzaju szyderstwa ze śmierci Pana Jezusa na poniższym rysunku:

Oto wszystko nowe czynięzob. wyd.1995 Oto wszystko nowe czynięstr.17

Z czego bowiem cieszą się ludzie stojący pod palem? Jaki mają powód do radości?


Przekład Nowego Światastr.1654

Nie jest prawdą, że używanie krzyża jest bałwochwalstwem. Krzyż bowiem nie jest żadnym bogiem i nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie oddawał boskiej czci krzyżowi. A wykorzystanie do tego wersetów z Wj 20,4-5, jest manipulacją. Co mówią nam te wersety:

Wj 20,1-5:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak czytamy, jest mowa o tym, by nie czynić sobie obrazów czy rzeźb cudzych bogów, którym będzie się oddawało cześć i tym bogom nie służyć. Podobnie jest z Jer 10,3-5. Krzyż - obojętnie z czego jest wykonany - nie jest bogiem i boskiej czci mu się nie oddaje. Cześć oddawana Krzyżowi nie jest więc żadnym bałwochwalstwem. Zobacz: Cześć Krzyża świętego


Przekład Nowego Światastr.1654

Jeśli Świadkowie Jehowy piszą, że "Jezus duchem, już nie na palu", to dlaczego jednak przedstawiają Go wśród współczesnych Świadków Jehowy:

Oto wszystko nowe czynięzob. wyd.1995 Oto wszystko nowe czynięstr.17

Jeśli Świadkowie Jehowy piszą, że wystawianie na pokaz Jezusa na palu (patrz wyżej) jest hańbą, dlaczego czynią to w swoich publikacjach:

Ucz się od Wielkiego Nauczycielazob. wyd.2003 Wiedza, która prowadzi do życia wiecznegozob. wyd.1995
Ucz się od Wielkiego Nauczycielastr.188 Wiedza, która prowadzi do życia wiecznegostr.67

Mój zbiór opowieści biblijnychzob. wyd.2004 Czego naprawdę uczy Bibliazob. wyd.2005
Mój zbiór opowieści biblijnychstr.100 Mój zbiór opowieści biblijnychstr.52

Zwróćmy też uwagę na miejsce wbicia gwoździa.


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018