Strażnica 15 Lipca 2011

Konferencja na temat zagrożeń wiary - Świadkowie Jehowy - Par. św. Wawrzyńca w Regulicach (województwo małopolskie)

Nowości
autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-03-18
Na zaproszenie ks. dr Jana Piwowarczyka, proboszcza par. św. Wawrzyńca w Regulicach, gościłem z konferencją na temat zagrożeń wiary. Głównym tematem były błędne nauki Świadków Jehowy w świetle Biblii oraz fałszywe proroctwa przepowiadane przez Towarzystwo Strażnica...
Logika

Terminy „logika” i „zdrowy rozsądek” w argumentacji Świadków Jehowy

Nowości
autor:Jan Lewandowski, dodano 2018-03-18
Zarówno w swoich publikacjach jak i w prywatnych dyskusjach Świadkowie Jehowy lubią powoływać się na "logikę" i "zdrowy rozsądek". Jest to zjawisko o tyle ciekawe, że terminów tych nie znajdujemy w Biblii, nie mówiąc o definicji tych terminów. W niniejszym tekście przyjrzę się więc bliżej temu zagadnieniu, które samo w sobie jest ciekawe już zaledwie z pobieżnego punktu widzenia....
Strażnica 1978 Nr 7

A gdzie jest napisane w Biblii, że Jezus jest zrodzony?

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-03-16
Podczas pewnej rozmowy ze Świadkiem Jehowy o Bóstwie Jezusa Chrystusa, odpierając zarzuty, że Jezus jest rzekomo stworzony, zacytowałem wyznanie wiary, którą jako katolicy wypowiadamy podczas każdej niedzielnej Mszy św. Poprosiłem o otwarcie Przekładu Nowego Świata, a tymczasem wziąłem do ręki interlinię grecko-polską Nowego Testamentu (Vocatio) oraz interlinię grecko-angielską wydaną przez Towarzystwo Strażnica. Nie doczekałam się otwarcia Przekładu Nowego Świata...
Chrześcijaństwo czy Chrystianizm

Jehowa jako Imperator i Dyktator oraz inne określenia używane przez Świadków Jehowy wobec swego Boga

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-03-16
Towarzystwo Strażnica zwalcza wiele określeń, którymi nazywają Boga chrześcijanie. Szczególnie nie odpowiada mu termin Trójca. A jak Boga nazywają publikacje Świadków Jehowy? Artykuł nasz zbiera różne tytuły Boga z publikacji Towarzystwa Strażnica. Prawie wszystkie są niebiblijne...
Chrześcijańskie życie i służba styczeń 2018

"Czy jesteś świadomy swoich potrzeb duchowych?"

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-03-09
Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji, powołują się na werset z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 5, 3), ale ze swojej Biblii...
Ojcowie Kościoła

Teksty wczesnochrześcijańskie o duchowym ojcostwie

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-03-09
Świadkowie Jehowy często krytykują występujące w katolicyzmie „duchowe ojcostwo”, gdy „ojcem” nazywa się papieża lub któregoś z zakonników (choć można też zwracać się do nich poprzez słowo „księże”, „proszę księdza”, itp.)...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018