Tetragram JHWH wraz z punktacją masorecką

Czy adwentystyczny pastor S. Niedziński pisze prawdę, czy kłamliwie oskarża?

Nowości
autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-09-27
Stanisław Niedziński, pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, opublikował artykuł pt. Zmanipulowany Dekalog. Poświęcił w nim między innymi uwagę mojej osobie (tzn. Włodzimierzowi Bednarskiemu). Ja tu osobiście odnoszę się do słów, które pastor S. Niedziński skierował wprost do mnie. Oto jego słowa o mnie...
Karol Wojtyła

Jan Paweł II a słowo „Jehowa”

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-09-22
W jednej z rozmów ze Świadkiem Jehowy o imieniu Bożym, po wykazaniu, iż termin „Jehowa” jest dziwolągiem filologicznym, nagle zostałem „zaatakowany” kartką, na której były fragmenty dramatów Karola Wojtyły z roku 1940.
C. T. Russell

Nowożytni czy młodociani godni – dawna klasa zbawionych w Towarzystwie Strażnica

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-09-22
W Towarzystwie Strażnica i u epifanistów określenia te („młodociani godni”) pojawiły się mniej więcej w tym samym czasie, w roku 1918 u tych pierwszych i w roku 1919 u tych drugich. Obie grupy wprowadzając swoje wykładnie korzystały ze spuścizny C. T. Russella...
Znaki czasu Czerwiec 2016

Adwentyści Dnia Siódmego - większość katechizmów katolickich zamieszcza jedynie skróconą wersję dekalogu

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-09-15
Adwentyści Dnia Siódmego nie potrafią żyć bez wersetu z Księgi Wyjścia: „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko...” (Wj 20, 4). Łączą ten werset z obrazami i figurami w katolickich kościołach i mają temat do "grillowania". W Kościele katolickim są katechizmy, które cytują pełną wersję Dekalogu. Zacytujmy dwa: z roku 1949 oraz z roku 1961. W Kościele katolickim nikt nic nie ukrywa przed czytelnikiem...
Sodoma

Sodoma, Ez 16:55 i Towarzystwo Strażnica

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-09-15
W tym tekście zajmujemy się tylko jednym zacytowanym tekstem Ez 16:55. Był on na tyle kluczowym, że Towarzystwo Strażnica przez całe lata powoływało się na słowa Ez 16:55 by pokazać, że Sodomici zmartwychwstaną, lub iż nie zmartwychwstaną....
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata

„wszelkie inne imię”? (Flp 2, 9)

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-09-08
Świadkowie Jehowy w swojej Biblii w Flp 2, 9 (Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata) wstawili słowo „inne”, którego nie ma w tekście oryginalnym. Do czego potrzebne jest Świadkom Jehowy takie tłumaczenie? Czy przypadkiem nie do poniżenia Syna Bożego z Jego boskiej godności?...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2017
stat4u