Strażnica styczeń 2018

Jezus Chrystus "w nas" czy "w jedności z nami"?

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-01-12
Ze względu na to, że temat wiary jest podkreślony w artykule Strażnicy, należy się temu bliżej przyjrzeć. Otóż, kiedy odczytamy proponowany przez anonimowego redaktora werset, to okazuje się, że w 2 Kor 13, 5 nie ma ani słowa o więzi z "Jehową"...
Pierścień elektryczny

Czy kolejny kryzys w Towarzystwie Strażnica?

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-01-12
Czasopismo Przebudźcie się! przestało być wpierw półmiesięcznikiem, później miesięcznikiem, następnie dwumiesięcznikiem, by ukazywać się teraz tylko co 4 miesiące! Podobnie stało się z drugim czasopismem Świadków Jehowy...
Przekład Nowego Świata

Dlaczego Świadkowie Jehowy dodali w swojej Biblii słowo "człowiek" w J 1, 18?

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2018-01-05
Niniejszy artykuł wraz ze skanami z Biblii Świadków Jehowy wykaże, jak wstawienie słowa "człowiek" do wersetu J 1, 18 w Biblii Świadków Jehowy zmienia sens wypowiedzi biblijnej, sugerując jakoby Jezus, Syn Boży, na ziemi był tylko człowiekiem, a nie jak uczy Biblia i jak wierzą chrześcijanie, Bogiem i człowiekiem...
Strażnica 1 lipca 2010

Jehowa – plemienny Bóg Świadków Jehowy!

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2018-01-05
Towarzystwo Strażnica podkreśla, że tylko Świadkowie Jehowy czczą Jehowę. Nie czyni tego chrześcijaństwo. Wniosek jest jeden z tego: chrześcijanie mają swojego Boga, a Świadkowie Jehowy swego ...
Imię Boga

Film dokumentalny o imieniu Boga

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-12-29
"Propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów)."...
Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła

Czy Świadkowie Jehowy używali terminu „filozofia” oraz czy mają obecnie „doktryny” i „dogmaty”?

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-12-29
Wielokrotnie spotykając się ze Świadkami Jehowy słyszałem od nich, że oni, w przeciwieństwie do Kościoła Katolickiego, nie mają żadnych „doktryn” i „dogmatów”. Słowa to mają w ich ustach znaczenie bardzo negatywne, prawie tak, jak termin „filozofia”...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2018