The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Manipulacja własnym tekstem w drugim wydaniu The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-08-11
Świadkowie Jehowy w pierwszym wydaniu The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures napisali o wymowie imienia Bożego: „Chociaż jesteśmy skłonni uważać wymowę »Jahweh« za bardziej poprawną (...). Świadkowie Jehowy w drugim wydaniu z niewiadomych przyczyn zmienili swoją wypowiedź.
nowe światło

„Miasta schronienia” – „nowe światło” w nauce Świadków Jehowy

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-08-11
W roku 2017, po zmianie wykładni o „pierwowzorach” w roku 2015, Towarzystwo Strażnica wprowadziło ‘korektę’ swojej nauki o „miastach schronienia” (ucieczki). Wykładnia ta, dotycząca tekstu Lb 35:26-29, była już kilka razy zmieniana, co poniżej ukazujemy...
Eucharystia

Adwentyści Dnia Siódmego - Czy apostołowie święcili niedzielę? (Dz 20, 7)

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-08-04
Adwentysta Dnia Siódmego, pan Stanisław Niedziński, atakując święcenie niedzieli przez katolików, powołał się na anonimowego apologetę katolickiego, nie podając ani imienia i nazwiska, ani źródła, z którego czerpał swą wiedzę. Pozwoliło mu to postawić tezę o rzekomej "bałamutnej manipulacji". Nie zacytował żadnego fragmentu. Czytelnik więc nie mógł się dowiedzieć, jakich argumentów użył tajemniczy apologeta katolicki...
Rydwan

Kiedy u Świadków Jehowy narodził się „rydwan” jako „organizacja Boża” według Ez 1?

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-08-04
Ciało Kierownicze Świadków Jehowy niedawno znów przypomniało i zaakcentowało naukę o rydwanie i jego kołach, jako o organizacji Bożej. Owe koła, symbolizujące organizację, pokazano na ilustracji i podpisano ją takimi oto słowami: „Niebiańska część organizacji Jehowy zawsze jest w ruchu” (Rocznik Świadków Jehowy 2017 s. 3). Przekazano też słowa na ten temat od członków Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, które wspomniało proroka Ezechiela... ...
Dogmatyka katolicka

"Pan mój i Bóg mój" (J 20, 28)

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-07-28
Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus był podobny "bogu". "Jakiemu "bogu" Jezus był podobny według nich? Jezus mówił: „Albowiem to samo, co On [Ojciec] czyni, podobnie i Syn czyni” (J 5:19), „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” J 14:9. Wypowiedź Tomasza „Pan mój i Bóg mój” jest pod wpływem Ducha Św., bo 1Kor 12:3 uczy: „Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ‘Panem jest Jezus’”. Zauważmy też, jak słowa „Pan mój i Bóg mój” (J 20:28) przypominają fragment „mój Boże i Panie” Ps 35:23 BT wyd. II; por. Tb 13:4, Jdt 5:21. Mało tego, identyczna fraza, jak w J 20:28, pada w Septuagincie w Ps 34:23, choć tam jest odwrócona kolejność słów: „Boże mój i Panie mój”."
Maryja

Jak Świadkom Jehowy „organizacja” zastępuje Maryję?

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-07-28
Towarzystwo Strażnica nigdy nie czciło Maryi. Jednak niektóre teksty biblijne, mówiące o „niewieście”, odnosiło do Niej, podobnie jak Kościół Katolicki. Tak jest do dziś na przykład w kwestii „niewiasty” z tekstu Ga 4:4 („Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem”). Inne biblijne „niewiasty”, rodzące „chłopca” lub „potomstwo”, z czasem Świadkowie Jehowy zidentyfikowali ze swoją „organizacją”, niebiańską lub ziemską. ...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2017
stat4u