baner

Adwentyści Dnia Siódmego a dusza nieśmiertelna

Nowości
autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-04-21
Zachariasz Łyko na swój sposób próbuje po raz kolejny ośmieszyć dogmatykę katolicką. W kolejnym rozdziale swojej książki "NIEŚMIERTELNOŚĆ DUSZY", "rozprawia się" z nauką Kościoła o nieśmiertelności duszy ludzkiej. Tym razem wmawia swoim czytelnikom, że Kościół ma "władzę nad zmarłymi"...
Chrzest

Rok 1925, piwo i kiełbasa od J. F. Rutherforda?

Nowości
autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-04-21
Z rokiem 1925, szczególnie z kwietniem tego roku, a także wcześniej z rokiem 1924 wiązano w Towarzystwie Strażnica wielkie nadzieje. Głównym propagatorem tych dat był prezes tej organizacji J. F. Rutherford (zm. 1942), który w tych kwestiach występował jako „dogmatyk”, choć się ośmieszył co do lat 1924-1925...
Chrzest

Omylny Bóg Świadków Jehowy, omylna ich Biblia i omylne Ciało Kierownicze

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-04-14
Z nauk Towarzystwa Strażnica można wysnuć dwa różne wnioski. Taki, że Bóg jest nieomylny, i taki, że Bóg się pomylił i to nie jeden raz. Zresztą organizacja ta naucza, że Jehowa nie posiada na zawołanie pełnej wiedzy, co też jakby przeczy nieomylności: „Najwyraźniej więc Jehowa nie wiedział z góry, że pierwsi rodzice zgrzeszą”...
Piekło

ZAPROSZENIE

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-04-11
Świadkowie Jehowy jak co roku zapraszają ludzi, by przyszli na tzw. "Pamiątkę śmierci Jezusa". Z tej okazji rozdają zaproszenia. Tego roku zaproszenie wygląda dość dziwnie. Nie ma na rysunkach Pana Jezusa łamiącego chleb oraz Apostołów siedzących przy stole. Nie ma tacy z chlebem, nie ma też kielicha z winem. Co się stało i dlaczego na tym zaproszeniu pominięto tak charakterystyczne obrazy z Ostatniej Wieczerzy?
Piekło

Adwentyści Dnia Siódmego a piekło

autor:Piotr Andryszczak, dodano 2017-04-07
Zachariasz Łyko, adwentystyczny kaznodzieja, w jednej ze swoich książek "KOŚCIÓŁ DOGMATÓW I TRADYCJI" twierdzi, iż w Kościele katolickim nauka o piekle stanowi niezawodny oręż w walce o panowanie nad sumieniami wyznawców i utrzymywaniu wiernych w ustawicznym strachu. Twierdzi też, że kaznodzieje straszą wiecznymi torturami w piekle, iż jest to przerażająca doktryna...
Historia biblijna w obrazach

Teoria ewolucji dotycząca zwierząt w dawnej nauce Towarzystwa Strażnica

autor:Włodzimierz Bednarski, dodano 2017-04-07
Świadkowie Jehowy obecnie o teorii ewolucji piszą, jako o pochodzącej od szatana (!). Wcześniej uczyli: "Pismo Św. odnośnie do stworzenia człowieka stanowczo oświadcza: iż jest bezpośredniem stworzeniem Bożem; co się zaś tyczy zwierząt niższego rzędu, to Księga Rodzaju raczej popiera Ewolucję, to jest naukę o rozwoju."...
"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze,
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach" (Mt 7, 15-16)
Pięcioksiąg Prorocy Pisma Księgi Greckie Grecko-Polski Nowy Testament Mszał Rzymski Katechizm Kościoła Katolickiego Breviarium Fidei Patrologia Słownik Teologiczny
Asystent kościelny: ks. Krystian Sznura
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2017
stat4u